Naam: Functie: Telefoon: E-mailadres:
Tiny Kok - Braaksma Voorzitter 06 - 36 51 22 22 voorzitter@vvmarrum.nl
Redmer Steen Secretaris 06 - 31 52 26 56 bestuur@vvmarrum.nl en info@vvmarrum.nl
Alys Schuiling Penningmeester 06 - 36 12 19 02 penningmeester@vvmarrum.nl
Haye Pieter Elgersma Wedstrijdsecretaris 06 - 30 79 11 74 wedstrijdsecretariaat@vvmarrum.nl
Welmoed Slager Ledenadministratie 06 - 48 53 14 88 ledenadministratie@vvmarrum.nl
Taeke van Kammen Senioren- en jeugdzaken 06 - 10 74 12 36  
Theo Boersma Onderhoud en technische zaken 06 - 21 47 42 94  


E-mail: bestuur@vvmarrum.nl
Vergadering