Contributie per kwartaal met ingang van 1 juli 2022

Senioren € 41,67
Heren 7x7 35+ € 29,92
Vrouwen 7x7 € 29,92
Onder 19 t/m Onder 14 € 29,92
Onder 13 t/m Onder 6 € 22,93
Niet-spelend lid €   7,17

De incasso zal als volgt plaatsvinden:
3e kwartaal 2022 incasso september 2022;
4e kwartaal 2022 incasso december 2022;
1e kwartaal 2023 incasso maart 2023;
2e kwartaal 2023 incasso juni 2023.

De eerste 3 maanden zijn gratis voor jeugdspelers tot en met junioren. Bovendien is bij onze vereniging geregeld dat voor het derde en opvolgende kind de helft van de contributie verschuldigd is. Ook als uw kind alleen traint en nog geen wedstrijden speelt, dient het als lid geregistreerd te worden.

De contributie wordt jaarlijks aangepast en stijgt mee met de inflatie.

Boetes KNVB

De KNVB kan boetes opleggen bij ongeoorloofd gedrag tijdens wedstrijden. Krijgt een speler tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld een gele kaart, dan bedraagt de opgelegde boete € 14,50 (voor jeugdspelers € 6,60). Het beleid bij onze vereniging is dat boetes bij de bestrafte speler in rekening worden gebracht, tegelijk met de inning van de contributie.

Aanmeldingsformulier

Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en lever het in bij de ledenadministratie (zie onderstaand adres). Spelers vanaf de D-pupillen moeten ook een pasfoto inleveren i.v.m. de verplichte spelerspas. Bij de pasfoto betaal je dan € 3,- kosten voor deze pas.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt steeds voor 1 seizoen aangegaan, een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Bij een opzegging tijdens het lopende seizoen dient de contributie voor het hele seizoen nog te worden voldaan. Wilt u een lidmaatschap beëindigen, vul dan het uitschrijfformulier volledig in en stuur deze tijdig vóór 1 mei naar de ledenadministratie.

Donateur worden?

Ingeval u niet lid wenst te worden van onze vereniging maar wel bereid bent vv Marrum financieel te steunen, dan is er de mogelijkheid om donateur te worden. Meldt u aan via dit formulier. Al vast heel hartelijk bedankt!

Ledenadministratie

Welmoed Slager
Julianastraat 8
9073 GX Marrum
E-mail: ledenadministratie@vvmarrum.nl
Tel.: 06 - 48 53 14 88